Zakres działalności:

  • Projekty budowlane
  • Projekty wykonawcze w zakresie konstrukcji żelbetowych, stalowych i drewnianych
  • Projekty wykonawcze w zakresie architektury
  • Inwentaryzacje budowlane
  • Sporządzanie opinii technicznych
  • Dokonywanie przeglądów okresowych budynków
  • Zakładanie książek obiektów budowlanych
  • Kierownictwa budowy i robót
  • Nadzory inwestorskie
  • Kosztorysowanie robót budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie


W pracy projektowej wykorzystuję oprogramowanie komputerowe, tworząc projekt istnieje możliwość tworzenia bryły projektowanego budynku, jego dokładne obejrzenie z zewnątrz i od środka, możliwy jest "spacer" po zaprojektowanym budynku.